Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Skalica » turistika » miesto

Miesto, okres Skalica

Miesto v okres Skalica

V okres Skalica sa nachádza 448 kusov miesto.

Miesto, okres Skalica:, 1 z 8

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, Prístav Skalica, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Holičský háj, Lazušky, Holičský les, Rúbanice, Lúky zbytky, Pod cestou od Radošoviec, Medzi potokmi, Oskorušské predné diely, Pol hona, Lysina, Cerovina, Nivky pod vinohradmi, Lipiny, Janov laz, Domkárske stráne, Nové hory a lieštiny, Hrčnov, Nad poľanou, Hrčov, Diely za humnami k vinohradom, Diely oskorušské a roľa Lúky, Nivy od Radošoviec, Prídanky od Radošoviec, Tlstá hora, Nivky a dlhe podhajky, Za humny od Petrovej Vsi, Nivky a pridanky u haja, Pridanky u dolnych, Pridanky a nivky v uzkych, Kraj hája, Splavek, Záhumenice, Pole za humni od Unina, Drinovec, Pole za humny od Unina, Diely u splavka, Pridanky za vinohradmi, Háje nad šášovské, Dolina, Za drinovcom, Letnicie, Novosady

Miesto, okres Skalica:, 2 z 8

V hore, Za výmoľom, Konopniska, Rybnik, Diely za dedinou, V uzkych, Pridavky v dolnych, Oskorušský les, U vrby, Nivky nad lipovcom, Konopiská, Pole od Stefanova, Drinov, Lúky šášovské, Pole v sirokych od Unina, Splavek a drahy, Rubanice, Dielne luky letnicske, Rokytie, Hlaviny, Prostredné pole pod hájom, Niva pri Babinom, Bresty od Radimova, Niva nad majerom, Michalkovský dvor, Za majerom od Unína, Lipovec, Vinohrady nad sklepmi, Na slanisku, Malé pole od hrádze, V jazierkach, Lúčky pri Morave, Bresty od Sekery, Od hája nad lúku, Novosádky, Pole v úzkych, Malé pole od hája, Pole k háju, Pred majerom, Otrčhora, Prídanky pod sadmi, Pod skepami, Pod Íly, Pod Hurbánkom, Od zabitého, Petrovoveský háj, Sekera, Záhumenice, Diely za Hrubou cestou, Nové Hory, Polianky, Medzi vinohradmi, Pole pod Íly, Štvrté, Prostredné vinohrady, Koštolské, Chorvátske hony, Diely barinské, Barinské diely, Hrnčirky

Miesto, okres Skalica:, 3 z 8

Hoštácke nivky, Íly, Horné diely od radošovského hája, Hoštáky, Nad majerom, Nový dvor, Horný novosad, Starý dvor, Proti majeru, Staré zelnice, V jazerách, Jahodniská, Bzovec, Padelky, Budavce, Domové lúky od boričia, Činácke, Domovné lúky za Brístnym, Hajlenky, Krátke kúty, Za humnami od Bodkovian, Záhumenice od Unína, Diely od Unína, Hory, Dolné Lúky, Vlčie horky, od Unína pri Háji, Vinohrady veselé hory, Slanisko, Vinohrady hliníky, Prostredné diely, Padelky v dlhom poli, Razgovica, Ploštiny, Štvrte u starých šibeníc, Zelnice, Barina, Pasienok za Smuhou, Kostolnica, Role v pustom, Novosady horné, Za humnami od Unína, Hrubé diely pod cestou, Nivky nad Bukovanami, Ježovec, Hlavenské pole, Kruhy, Štepnice, Huky, Záhrady na dráhach, V jarkoch, Záhumenice od Koválovca, Kraje bok vinohradov, Smuha, Tlstá hora, Les nad Kraľovou, Dolné lúky, Polámané nivky, Medzi hájmi, Pri kríži

Miesto, okres Skalica:, 4 z 8

Diely pri červenej vŕbe, Prídanky nad barinou, Záhumenice od hôr, Stráň, Nové dielce, Štvrte v jazernom poli, Barinská, Nivky nad štepnicami u hája, Pláňavy, Horné Pavlové, Hrabiny, Hájek, Turecký stôl, Nivky za starou teheľňou, Klčovanky, Nivky za predmestím, Kamenec, Noviny, Vinohrady mokré hory, Staré hory, Horné lúky, Raková, Vinohrady kravé hory, Hrubé Štepnice, Darmovise, Dubový vrch, Pri Klenovke, Nivky od Močidlian, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Zadné diely, Sviniareň, Habrovec, Novosady dolné, Kopánka, Dubník za Smuhou, Horné lúky pod kanálom, Roľa hrádky, Dolné Pavlové, Okopané, Chmelnice, Les Kopečnica, Koválovce nad studňou, Pole od Budkovian, Rybník, Nivky, Chrastie, Gajec, Nivky pod novosady, Hrúdy, Padelky za humnami od hôr, Baracký vrch, Kruhy, Nad Lipkou, Dolný les, Háj lesa a zrubiská, Priečne, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Dlhé vysoké pole, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Domovné role do Kostolného járka

Miesto, okres Skalica:, 5 z 8

Padelky v jazernom poli, Vrátne, Kyselica, Široké diely, Padelky za mlynom, Prídanky pod novosady, Nivky nad novými dielcami, Padelky nad štepnicami, Štepnica jarok a kňažské, Višňovec, Movis, Rajovské, Diely za kostolom, Predné vinohrady, Domovné role v Zlatníckej doline, Hájený les, Šranky, Domové Lúky, Prídanky od Vlčkovian, Horný les, Dolný háj, Uľahlá, Radimovský les, Vinohrady Vintoperky, Zbytky menšie, Majer Budkovany, Dušnica, Štvrte pod vysokým poľom, Chrasrie, Malé Štepnice, Chrapače, Prídanky, Novosady, Tabuľky, Kradlov, Rázcestie, Mozgová, Bažantnica, Domové lúky pod Tureckým stolom, Predné diely pri kríži, Urbár, Uhlička, Habanka, Za starou struhou, Zlodejovce, Nivky za starou tehelňou, Doliny, Lúčka, Štvrte v širokom poli, Krátke vysoké pole, Roľa noviny, Tlsté lesy, Padelky nad záhradkami, Zelnice, Psinky, Spodky, Za jazerom pri sv. Margite, Žlabiny, Vinohrady špety, Zbytky menšie a väčšie

Miesto, okres Skalica:, 6 z 8

Vinohrady staré nové, Domové lúky od Mokrého Hája, V rakytí, Krivý kút, Knežiny, Rybník, Zadné pole, Dolné lúky pod hájom, Padelky pri lávkach, Dušnica, Druhú urbár, Pod jazerom, Kyštor, Kráľova hora, Na nivách, Padelky pri háji, Nivky, Veľkostatok, Chmelnice, Diely, Vinice nad Koválovcom, Padelky v krivom kúte, Po holíčskú cestu, Padielky pod hájom, Dlhé mláka, Na osách, Bukovina, Mozgová jochy, Dolné lúky, Okrúžka, Hanzelička, U hája, Padelky nad záhradkami a zelnice, Padelky pri mlyne, Petrovské diely, Teľací pasienok, Štepnice za Velešom, Padelky, Radimovské pri Morave, Hájske, Pri jazere, Záhajné, Za novou struhou, Zbytky, Za jarkom pri Raňošovskom, Padelkové pole, Nivky, Padelky za Smuhou, Za kubovým jazerom, Mliečna, Padelky od Oreského, Sihoť, Hory, Pod krovím, Bližné okrúžky, Urbárske pridanky, Dúbrava, Padielkové pole pod zadnou horou, Role nové, Zákostolné pole

Miesto, okres Skalica:, 7 z 8

Vinohrady Novosady, Prostredné pole, V lieskach, Padelky od petrovského, Olšová niva, Priečne pasienky, Dielce v spodných stavaniach, Hrubá lúka, Dielce nad korytom, Zelnice, Otrč hora, Nad Hoštákmi, Nivky u hrádze, Záhumenice pri koryte, Podovsie pod majerom, Cechovské pole, Za struhou, Panské padelky od Petrovského, Predné jazierka, Priečne nad korytom, Panské pri mlyne, Na Bukovci, Haňurky, Padelky u orechova, Rúbanice, Brodské meandre Moravy, Staré hory, Prostredné hyže, Predné diely v kameniciach, Rúbance, Harastíny, Bresty, Holíčské hory, Bok harastín, Malá lúka, Olšie, Lúky, Slané bahno, Priečne pri orechovci, Tabule, Na vlčích jamách, Priečne, Pole od Budkovan, Horné hyže, Na Kozách, Dielce na prostredných stavaniach, Podovsie, Svätá studienka, Záhumenice pri kostole, Hrubé zámestie, Šinkérka, Pod strážnou, Padelky za dolinou, Chrástové pole, Raňošovské, Nad korytom, Konopiská, Babí dol, Vitrád pri Dúbrave, Gbelský les

Miesto, okres Skalica:, 8 z 8

Nad Luhom, Borovištia, Za novými mlynami, Krajné sady, Hrudy, Zelnice, Úzke od Letničia, Crástové pole, Dolinka, Novosady, Podovsie pri Cigánoch, Nad Štočkom v lieskach, Hladná niva, Podovsie za dolinou, Dúbrava, U hrádze, Pod Holíčskymi horami, Za Jánovým, Les od koválovského, U Olšia, Cipkáše, Dielce od radimovského, Chovanových mláka, Dráhy, Slaniskový les, Trávnik, Za hríbovom, Horniacke nivy

miesto inde

Skalica (97x), Chropov (57x), Unín (47x), Holíč (45x), Letničie, okres SI (39x), Letničie (35x), Koválovec, okres SI (34x), Kopčany (34x), Radošovce (31x), Radimov (28x), Petrova Ves (27x), Brodské (26x), Gbely (24x), Mokrý Háj (21x), Trnovec (10x), Popudinské Močidľany (6x), Záhajné (5x), Lopašov, okres SI (5x), Rúbanice (3x), Vrádište (2x), Vlčkovany (2x), Dubovce (2x), Sedlište (2x), Popudiny (1x), Oreské (1x), Primoravské lúky (1x)
miesto v Skalica
miesto v Chropov
miesto v Unín

Podobné, okres Skalica:

596x turistika, 448x miesto, 67x orientačný bod, 21x turistické informácie, 12x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x prístrešok, altánok, 7x strom, 6x atrakcia, 4x miesto na piknik, 4x chranený strom, 3x studňa, 2x horáreň, 2x komín, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Skalica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-skalica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.