Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » Záhorie » okres Skalica » turistika » miesto

Miesto, okres Skalica

Miesto v okres Skalica

V okres Skalica sa nachádza 448 kusov miesto.

Miesto, okres Skalica:, 1 z 8

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Prístav Skalica, Vinohrady psíky, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Holičský háj, Lazušky, Holičský les, Diely oskorušské a roľa Lúky, Rúbanice, Hrčnov, Diely za humnami k vinohradom, Lipiny, Nivy od Radošoviec, Cerovina, Nové hory a lieštiny, Pod cestou od Radošoviec, Hrčov, Lúky zbytky, Prídanky od Radošoviec, Oskorušské predné diely, Janov laz, Tlstá hora, Domkárske stráne, Medzi potokmi, Pol hona, Lysina, Nivky pod vinohradmi, Nad poľanou, Drinov, Diely za dedinou, Pridanky za vinohradmi, Kraj hája, Za výmoľom, Za humny od Petrovej Vsi, V uzkych, V hore, Diely u splavka, Háje nad šášovské, U vrby, Pridavky v dolnych, Pole za humny od Unina, Novosady, Pole od Stefanova, Lúky šášovské, Pridanky a nivky v uzkych, Splavek

Miesto, okres Skalica:, 2 z 8

Záhumenice, Dolina, Rybnik, Konopniska, Konopiská, Za drinovcom, Nivky nad lipovcom, Nivky a pridanky u haja, Nivky a dlhe podhajky, Letnicie, Oskorušský les, Pridanky u dolnych, Drinovec, Pole za humni od Unina, Rubanice, Pole v sirokych od Unina, Splavek a drahy, Dielne luky letnicske, Hlaviny, Rokytie, Michalkovský dvor, Bresty od Radimova, Prostredné pole pod hájom, Niva pri Babinom, Za majerom od Unína, Niva nad majerom, Od zabitého, Prídanky pod sadmi, Pred majerom, Pod Hurbánkom, Vinohrady nad sklepmi, Otrčhora, V jazierkach, Bresty od Sekery, Na slanisku, Sekera, Pod Íly, Pole k háju, Malé pole od hrádze, Petrovoveský háj, Lipovec, Pod skepami, Od hája nad lúku, Malé pole od hája, Lúčky pri Morave, Novosádky, Pole v úzkych, Nové Hory, Diely barinské, Diely za Hrubou cestou, Chorvátske hony, Štvrté, Hoštáky, Polianky, Koštolské, Íly, Hrnčirky, Prostredné vinohrady, Horné diely od radošovského hája, Záhumenice

Miesto, okres Skalica:, 3 z 8

Hoštácke nivky, Medzi vinohradmi, Pole pod Íly, Barinské diely, Nový dvor, Horný novosad, Staré zelnice, Padelky, Jahodniská, Starý dvor, V jazerách, Nad majerom, Proti majeru, Bzovec, Štvrte u starých šibeníc, Padelky za humnami od hôr, Darmovise, Hrubé diely pod cestou, Pole od Budkovian, Diely za kostolom, Višňovec, Činácke, Horné Pavlové, Movis, Chmelnice, Okopané, Dolné lúky, Krátke kúty, Padelky nad štepnicami, Kruhy, Vinohrady mokré hory, Pri kríži, Prostredné diely, Nivky nad novými dielcami, Ploštiny, Nad Lipkou, Domové lúky od boričia, Háj lesa a zrubiská, Štepnice, Domovné role do Kostolného járka, Klčovanky, Kyselica, Nivky za predmestím, Kraje bok vinohradov, Gajec, Les nad Kraľovou, Zadné diely, Baracký vrch, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Pri Klenovke, Nivky od Močidlian, Hory, Nivky nad Bukovanami, Záhumenice od Koválovca, Role v pustom, Vinohrady hliníky, Pláňavy, Padelky v jazernom poli, Tlstá hora, Záhrady na dráhach

Miesto, okres Skalica:, 4 z 8

Turecký stôl, Roľa hrádky, Hrabiny, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Ježovec, Dlhé vysoké pole, Medzi hájmi, Zelnice, Sviniareň, Kostolnica, Dubový vrch, Hlavenské pole, Slanisko, Razgovica, Vinohrady kravé hory, Barinská, Široké diely, Dolné Lúky, Chrastie, Vlčie horky, Koválovce nad studňou, Záhumenice od Unína, Hajlenky, Za humnami od Unína, Domovné lúky za Brístnym, Diely od Unína, Stráň, Barina, Horné lúky, Pasienok za Smuhou, Dubník za Smuhou, Nivky pod novosady, Noviny, Polámané nivky, Rajovské, Štvrte v jazernom poli, Prídanky nad barinou, Kruhy, Za humnami od Bodkovian, Kamenec, Záhumenice od hôr, Hájek, Nové dielce, Habrovec, Staré hory, Les Kopečnica, Huky, Prídanky pod novosady, Dolné Pavlové, Hrúdy, Horné lúky pod kanálom, Nivky, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Kopánka, V jarkoch, Vinohrady veselé hory, Dolný les, Smuha, Priečne, Nivky za starou teheľňou

Miesto, okres Skalica:, 5 z 8

Novosady horné, Raková, Budavce, Rybník, Vrátne, Nivky nad štepnicami u hája, Štepnica jarok a kňažské, Novosady dolné, Padelky za mlynom, Diely pri červenej vŕbe, Padelky v dlhom poli, Hrubé Štepnice, od Unína pri Háji, Bukovina, Psinky, Hanzelička, Domovné role v Zlatníckej doline, Bažantnica, Dlhé mláka, Uľahlá, Vinohrady staré nové, Žlabiny, Zbytky menšie, Na osách, Mozgová jochy, Štvrte pod vysokým poľom, Mozgová, Novosady, Zbytky menšie a väčšie, Tlsté lesy, Roľa noviny, Kradlov, Padelky v krivom kúte, Nivky za starou tehelňou, Štvrte v širokom poli, Padelky pri mlyne, Domové lúky pod Tureckým stolom, Predné diely pri kríži, Zlodejovce, Okrúžka, Rybník, Radimovský les, Kyštor, Domové Lúky, Domové lúky od Mokrého Hája, Malé Štepnice, Vinohrady špety, Spodky, Tabuľky, Dolné lúky pod hájom, Majer Budkovany, Rázcestie, Padelky pri lávkach, Chmelnice, Zelnice, Druhú urbár, Dolné lúky, Krátke vysoké pole, Doliny, Diely

Miesto, okres Skalica:, 6 z 8

Padielky pod hájom, Krivý kút, Padelky nad záhradkami a zelnice, Zadné pole, Padelky nad záhradkami, Dolný háj, Chrasrie, Po holíčskú cestu, Prídanky, Kráľova hora, Padelky pri háji, Za starou struhou, Uhlička, Prídanky od Vlčkovian, Predné vinohrady, Veľkostatok, Habanka, Nivky, V rakytí, Za jazerom pri sv. Margite, Vinice nad Koválovcom, Šranky, Dušnica, Horný les, Knežiny, Chrapače, U hája, Hájený les, Na nivách, Urbár, Dušnica, Vinohrady Vintoperky, Lúčka, Pod jazerom, Padelky za Smuhou, Za jarkom pri Raňošovskom, Padelky od Oreského, Vinohrady Novosady, Role nové, Padelky, Padielkové pole pod zadnou horou, Štepnice za Velešom, Pod krovím, Radimovské pri Morave, Pri jazere, Hory, Sihoť, Za kubovým jazerom, Teľací pasienok, Hájske, Prostredné pole, Nivky, Za novou struhou, Dúbrava, Zákostolné pole, Petrovské diely, Padelkové pole, Mliečna, Zbytky, Urbárske pridanky

Miesto, okres Skalica:, 7 z 8

Záhajné, Bližné okrúžky, Záhumenice pri kostole, Chrástové pole, Priečne nad korytom, Panské pri mlyne, Za struhou, Padelky u orechova, Prostredné hyže, Olšová niva, Padelky od petrovského, Pod strážnou, V lieskach, Nad Hoštákmi, Rúbanice, Pole od Budkovan, Dielce na prostredných stavaniach, Podovsie pod majerom, Priečne pasienky, Predné diely v kameniciach, Hrubá lúka, Bok harastín, Dielce nad korytom, Na Kozách, Dielce v spodných stavaniach, Brodské meandre Moravy, Zelnice, Horné hyže, Panské padelky od Petrovského, Rúbance, Priečne, Bresty, Hrubé zámestie, Tabule, Priečne pri orechovci, Otrč hora, Podovsie, Šinkérka, Cechovské pole, Haňurky, Padelky za dolinou, Olšie, Holíčské hory, Malá lúka, Harastíny, Nivky u hrádze, Lúky, Na vlčích jamách, Svätá studienka, Staré hory, Slané bahno, Záhumenice pri koryte, Predné jazierka, Na Bukovci, Babí dol, Hrudy, U hrádze, U Olšia, Novosady, Nad Luhom

Miesto, okres Skalica:, 8 z 8

Borovištia, Vitrád pri Dúbrave, Podovsie za dolinou, Nad korytom, Crástové pole, Raňošovské, Dúbrava, Zelnice, Konopiská, Pod Holíčskymi horami, Dolinka, Krajné sady, Les od koválovského, Cipkáše, Hladná niva, Za novými mlynami, Dielce od radimovského, Za Jánovým, Nad Štočkom v lieskach, Gbelský les, Podovsie pri Cigánoch, Úzke od Letničia, Trávnik, Chovanových mláka, Slaniskový les, Dráhy, Za hríbovom, Horniacke nivy

miesto inde

Skalica (97x), Chropov (57x), Unín (47x), Holíč (45x), Letničie, okres SI (39x), Letničie (35x), Koválovec, okres SI (34x), Kopčany (34x), Radošovce (31x), Radimov (28x), Petrova Ves (27x), Brodské (26x), Gbely (24x), Mokrý Háj (21x), Trnovec (10x), Popudinské Močidľany (6x), Záhajné (5x), Lopašov, okres SI (5x), Rúbanice (3x), Vrádište (2x), Vlčkovany (2x), Dubovce (2x), Sedlište (2x), Popudiny (1x), Oreské (1x), Primoravské lúky (1x)
miesto v Skalica
miesto v Chropov
miesto v Unín

Podobné, okres Skalica:

570x turistika, 448x miesto, 49x orientačný bod, 19x turistické informácie, 12x poľovnícky posed, 9x orientačná mapa, 7x prístrešok, altánok, 7x strom, 5x atrakcia, 4x miesto na piknik, 4x chranený strom, 2x horáreň, 2x studňa, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Skalica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-skalica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.